Nie tylko w Kraków

Chcemy was zach?ci? na sp?dzenie, chociażby jednego dnia poza granicami Krakowa. Proponujemy wam zwiedzenie zabytków i podziwianie pi?knej przyrody Jury Krakowsko-Cz?stochowskiej.

Ojców
18 km od naszego domu znajduje si? rezerwat przyrody w Ojcowie. Można tam si? wybra? zarówno samochodem jak i na rowerze gwarantujemy odpoczynek a także poznanie histori zamku w Pieskowej Skale.

 

Bolechowice
Dolinka Bolechowicka, bo o niej mowa jest po?ożona w odleg?o?ci 2 km. Jest to miejsce wspania?e na piknik i odpoczynek na ?onie natury, przeszyte miejscami do spacerów i ?cieżkami rowerowymi. Dla zafascynowanych wspinaczk? jest to miejsce do profesjonalnego wyżycia si?.

 

 

Tenczynek
Zamek T?czyn znajduj?cy si? 20 km od Rz?ski. Można pojecha? na wycieczk? rowerem w te okolice.
 

 

 

Rowerem do Krakowa
Zach?camy, do pożyczenia rowerów (za darmo) i pojechanie na najwyższy punkt widokowy w okolicach Krakowa na kopiec Józefa Pi?sudski a później odwiedzeniu parku zoologicznego.

Można również pojecha? wzd?uż rzeki Rudawy i w nie ca?? godzin? by? na Wawelu. Jest to bardzo przyjemna trasa bez uci?żliwych samochodów, ale za to z szumem rzeki.

 

 

Wieliczka
Znajduje si? 15km od domu. Kopalnia soli w Wieliczce miejsce przepi?kne i niespotykane w żadnym zak?tku Europy. Wpisane do ?wiatowej klasy zabytków UNESCO.

 

 

O?wi?cim
Obóz koncentracyjny w O?wi?cimiu jest 40 km na zachód od Rz?ski . W czasie II wojny ?wiatowej jeden z najwi?kszych obozów zag?ady w ca?ej Europie.Miejsce pe?ne bólu , przygn?bienia , przesi?kni?te histori? , zmuszaj?ce do refleksji .